Sunset Catch
EVP20151015FernhillWetlands_59818.jpg
EVP20151015FernhillWetlands_59813.jpg
EVP20151015FernhillWetlands_59796.jpg
EVP20141120CommonwealthLake_53390.jpg
EVP20141230RidgefieldNWR_51653.jpg
EVP20141120CommonwealthLake_53452-Edit.jpg
S Curves
EVP20141120CommonwealthLake_53360.jpg
EVP20141120CommonwealthLake_53340.jpg
EVP20141120CommonwealthLake_53331.jpg
Into the Weeds
EVP20141101RidgefieldNWR_50766.jpg
EVP20141101RidgefieldNWR_50751.jpg
Egret in Breeding Plumage
EVP20140426RidgefieldNWR_51376.jpg
Worth A Closer Look
Egret Flyby
EVP20140418RidgefieldNWR_52840.jpg
EVP20140418RidgefieldNWR_52802.jpg
EVP20140418RidgefieldNWR_52791.jpg
EVP20140418RidgefieldNWR_52798.jpg
EVP20140418RidgefieldNWR_52785-2.jpg
EVP20140418RidgefieldNWR_52785.jpg
EVP20140418RidgefieldNWR_52766.jpg
EVP20140418RidgefieldNWR_52775.jpg
EVP20140418RidgefieldNWR_52754.jpg
EVP20140418RidgefieldNWR_70089.jpg
EVP20140418RidgefieldNWR_52265.jpg
EVP20140418RidgefieldNWR_52231.jpg
EVP20131123RidgefieldNWR_57267.jpg
EVP20131123RidgefieldNWR_57230.jpg
EVP20131123RidgefieldNWR_57167.jpg
Icy Egret
EVP20131109RidgefieldnNWR_55750.jpg
Proud Egret
EVP20131109RidgefieldnNWR_55694.jpg
Vole Patrol
EVP20131109RidgefieldnNWR_55653.jpg
EVP20131109RidgefieldnNWR_55603.jpg
EVP20131109RidgefieldnNWR_55574.jpg
EVP20131109RidgefieldnNWR_55520.jpg
Vole Brunch
Egretville, USA
Ridgefield Critter Patrol
EVP20131018RidgefieldNWR_50559.jpg
EVP20131015FernhillWetlands_52505.jpg
EVP20131015FernhillWetlands_52396.jpg
Egret with Flare
EVP20121227RidgefieldNWR_50015.jpg
Basking in an Autumn Sunset
Sunset Catch
S Curves
Into the Weeds
Egret in Breeding Plumage
Worth A Closer Look
Egret Flyby
Icy Egret
Proud Egret
Vole Patrol
Vole Brunch
Egretville, USA
Ridgefield Critter Patrol
Egret with Flare
Basking in an Autumn Sunset